Invent

Scent marketing je budoucnost


Skutečnost, že vůně způsobují podprahové lidské reakce, otevřela dveře světu scent – marketingu.

Čich primárně a přímo reaguje na limbický systém. Místo, kde vznikají smysly a emoce. Tato část těla dokonce koordinuje všechny tělesné funkce neovlivnitelné lidskou vůlí, jako třeba srdeční tep.

Emoce jsou pak převedeny přímo na fyzické reakce, například srdce bije rychleji a způsobí i zčervenání, zblednutí apod. Je tedy hned zřejmé, proč vůně dotvářejí i vztahy k ostatním, ať už blízkým či neznámým osobám, k věcem či prostředím. A právě scent – marketing tohoto fenoménu bohatě využívá – a úspěšně.

Nejnovější průzkumy Sárské univerzity v Saarbrückenu však dokazují, že kdokoliv, kdo spoléhá na scent-marketing, neměl by vsázet jen a pouze na vůni – čich. Její vliv je totiž podstatně silnější v kooperaci s dalšími vjemy a dojmy, zejména těmi audiovizuálními. Důležitá je souhra mezi všemi marketingovými komponenty, jejich vzájemná pozitivní interakce. Vůně má pak v celém tomto procesu funkci jakého katalyzátoru.
Pozitivní a příjemné vjemy navíc silně působí i na lidskou produktivitu. Pokud k nim přičteme ještě příjemný personál, vybavení dané místnosti, světlo a akustiku a vše budeme brát v potaz, úspěch je na světě. Bez ohledu na to, zda scent – marketingu využíváme tzv. sólo či v interakci s ostatními marketingovými nástroji.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Kontaktujte nás

Josefská 1
602 00, Brno
Česká republika

Telefon: +420 725 311 301
Email: info@bandj.cz
Web: www.bandj.cz

Visit also our social profiles:

Scroll to top