Invent

Co je scent marketing?


Velká část dnešního světa marketingu a obchodu vsází na dva základní smysly: zrak a sluch. Však to, co cítíme, je pro naše nálady a emoce nejpodstatnější. Čichové vjemy jsou nejsilnější z lidského vnímání jako celku, nejvíce souvisí právě i s lidskou pamětí a emocemi. Každý den se totiž setkáváme s vůněmi, které silně ovlivňují naše nálady a chování.

.

Scent-marketing se dnes stává neuvěřitelně důležitým nástrojem v oblasti obchodu, zejména prodeje. Jednotlivé společnosti totiž přišly na to, jak efektivně funguje vůně ve spojení s prodejem – jak silně ovlivňuje emoce a celkové naladění zákazníků. V kombinaci s ostatními smysly, zejména zrakem a sluchem, mají v rukou ten nejefektivnější způsob, jak prodat. Čich, zrak a sluch dohromady totiž tvoří pro zákazníky zcela unikátní prožitek, který dokáže ovlivnit jejich momentální rozpoložení.

.

.
Aroma všeobecně spouští vzpomínky. Vzpomínky zase mají vliv na naše emoce. Emoce působí na momentální rozpoložení, na náladu. A konečně – nálady určují naše reakce. Je to jednoduchý, ale zaručený vzorec, který lze použít v každodenní interakci se zákazníky a klienty.

.

.

Scent marketing využívá poznatků, že vůně, vyskytující se v podprahové koncentraci – tedy podprahově vnímané, působí přímo v limbickém centru mozku, což je část zodpovědná za naše pocity, a mají tak bezprostřední  vliv na lidské chování.
Scent  - marketing ve smyslu podprahového aromatizování ovzduší v prodejních prostorách přináší konkrétní exaktně měřitelné výsledky.

.

.

Kontaktujte nás

Josefská 1
602 00, Brno
Česká republika

Telefon: +420 725 311 301
Email: info@bandj.cz
Web: www.bandj.cz

Visit also our social profiles:

Scroll to top