Invent

Scent marketing


Skutečnost, že vůně způsobují podprahové lidské reakce, otevřela dveře světu scent – marketingu.

Čich primárně a přímo reaguje na limbický systém. Místo, kde vznikají smysly a emoce. Tato část těla dokonce koordinuje všechny tělesné funkce neovlivnitelné lidskou vůlí, jako třeba srdeční tep. Emoce jsou pak převedeny přímo na fyzické reakce, například srdce bije rychleji a způsobí i zčervenání, zblednutí apod. Je tedy hned zřejmé, proč vůně dotvářejí i vztahy k ostatním, ať už blízkým či neznámým osobám, k věcem či prostředím. A právě scent – marketing tohoto fenoménu bohatě využívá – a úspěšně.

Pozitivní a příjemné vjemy navíc silně působí i na lidskou produktivitu. Pokud k nim přičteme ještě příjemný personál, vybavení dané místnosti, světlo a akustiku a vše budeme brát v potaz, úspěch je na světě. Bez ohledu na to, zda scent – marketingu využíváme tzv. sólo či v interakci s ostatními marketingovými nástroji.

V době stagnujících trhů, homogenních produktů a téměř stejných marketingových postupů je oživení nákupních míst za pomoci čehokoliv stále důležitější. Kromě toho, zákazník se přeci ještě přímo v obchodě rozhoduje, zda si daný výrobek zakoupí či nikoliv. Několik empirických studií z USA a Německa dokazuje, že emocionální vztah k místu, kde nakupujeme, či k produktu, o jehož koupi uvažujeme, může být podpořen mnoha dalšími kroky než jen reklamou nebo příjemnou hudbou.

Kontaktujte nás

Josefská 1
602 00, Brno
Česká republika

Telefon: +420 725 311 301
Email: info@bandj.cz
Web: www.bandj.cz

Visit also our social profiles:

Scroll to top